HexyGame - karetní hra na hexagonální mapě


1) Pravidla hry


Pokročilá pravidla o stacku (zásobníku) jsou kurzívou.

HexyGame je sběratelská karetní hra na hexagonální mapě. Hráči se střídají v kolech. Kolo má několik fází. Hráč, jehož kolo zrovna probíhá je nazýván "aktivní hráč".

Aby bylo možné hrát, je potřeba mapa (Bojiště), dvě sady kostek, dvě domina a dvě dvanáctistěnné kostky. Samozřejmě jsou potřeba karty.

Každý balíček musí mít nejméně 48 karet. Můžeš hrát libovolné množství základních budov a základních energií (=barva= Energy). Můžeš hrát maximálně 3 stejné vzácné karty, 4 stejné neobvyklé karty a 5 stejných běžných karet.

Na začátku hry hráči zamíchají svůj balíček a líznou 8 karet. Pokud se kterémukoliv hráči nelíbí co si líznul, může zamíchat balíček a líznout o jednu kartu méně. Opakujte tento proces libovolněkrát.

Začínající hráč začíná své kolo v Hlavní Fázi.

Hráči na začátku hry nastaví Vítěznou Kostku na 1.2) Karty


Je-li karta v ruce, balíčku, hřbitově či na bojišti, je to "karta". Je-li seslána a je na stacku, je to "kouzlo". Ve hře jsou různé typy karet (kouzel): deskové karty / desková kouzla, očarování a virtuální karty / kouzla. Deskové karty jsou budovy, bytosti a artefakty. Očarování jsou speciální, musí očarovat nějakou deskovou kartu. Virtuální karty jsou kouzlení a čarování. Deskové karty jdou při vyhodnocení na Bojiště a jsou-li seslány, musí cílit na prázdný hex, zatímco virtuální karty po vyhodnocení končí rovnou na hřbitově. Je-li zničena desková karta s očarováním, je zničeno také očarování.

Když je vyhodnoceno deskové kouzlo, karta vstoupí na bojiště s počtem bodů - žetonů (z domina) - rovným čtvrtému číslu na kartě.

Má-li hráč v úmyslu seslat deskové kouzlo, může ho zahrát pouze do své Sféry Vlivu. Očarování se hraje pod deskovou kartu na Bojišti, nemá čísla a jde do hřbitova, je-li desková karta zničena. Sféra Vlivu jsou všechny hexy, které jsou sousedící se všemi budovami aktivního hráče. Není-li na Bojišti žádná budova aktivního hráče, Sférou Vlivu je jen hráčova Vlajka. Pouze prázdné hexy mohou být cílem deskových kouzel.

Kterýkoliv hráč může kdykoliv zahodit kartu, aby získal jednu bezbarvou energii do svého Zásobníku Energie.

Je-li z deskové karty odebrán poslední bod, karta a všechna očarování na ní jdou do hřbitova (není-li uvedeno jinak).

Kouzla která nejsou kouzlení můžeš hrát pouze ve svém kole v hlavní fázi, když je stack prázdný.

Na deskové kartě může být maximálně 6 bodů (žetonů, dominových kousků), není-li uvedeno jinak.

Všechny budovy mají "Odstraň 2 body: Polož 1 bod na sousední budovu".

Goblin Explained


3) Mapa


Mapa má dvě Vlajky. Vlajka je startovací bod hry a hra končí, když oponentova desková karta vstoupí na tvou Vlajku (prohrál/a jsi). Mapa má taky Centrální Bod a na konci každého kola, pokud má aktivní hráč obsazen Centrální Bod libovolnou deskovou kartou, přidá jeden bod na svou Vítěznou Kostku. Když má hráč 12 bodů na své Vítězné Kostce, vyhrál hru.


4) Fáze


Při hře se hráči střídají v kolech. Během kola po sobě následují tyto fáze: Fáze Energie, Fáze Akcí, Fáze Líznutí, Hlavní Fáze, Fáze Čištění a Konečná Fáze.

4.1) Fáze Energie
Pokud není v knihovně aktivního hráče žádná karta, hráč přeskočí tuto fázi. Na začátku Fáze Energie, aktivní hráč položí 1 bod (domino) na každou budovu, kterou kontroluje. Žádný hráč nemůže sesílat žádná kouzla ani aktivovat žádné schopnosti v této fázi ani před tím, ani poté, co jsou body položeny na budovy. Schopnosti, které jsou spuštěny v této fázi jako reakce na položení bodů jdou na stack, ale stack se nevyhodnotí, je posunut do další fáze.

4.2) Fáze Akce
Na začátku Fáze Akce, aktivní hráč odstraní všechny Akční Kostky ze všech deskových karet, které kontroluje. Potom položí Akční Kostku na každou deskovou kartu, která má třetí parametr (akce) větší než nula, s odpovídajícím číslem. Žádný hráč nemůže sesílat žádná kouzla ani aktivovat žádné schopnosti v této fázi ani před tím, ani po tom, co jsou akce nastaveny na deskových kartách. Schopnosti, které jsou spuštěny v této fázi jako reakce na nastavení akcí jdou POD stack, ale stack se nevyhodnotí, je posunut do další fáze.

4.3) Fáze Líznutí
Aktivní hráč lízne kartu. Pokud není v knihovně aktivního hráče žádná karta, hráč přeskočí líznutí karty. Líznutí jde POD stack, hráči mohou reagovat a vyhodnocovat jak před, tak po samotném líznutí karty. Stack z předchozích dvou fází se vyhodnotí v této fázi. Hráči nemohou zaútočit, udělat pohyb, seslat čarování, bytost, budovu, artefakt a očarování během této fáze. Hráči mohou seslat kouzlení nebo aktivovat aktivované schopnosti (není-li uvedeno jinak).

4.4) Hlavní Fáze
Hráči mohou zaútočit, udělat pohyb, seslat kouzlení, čarování, bytost, budovu, artefakt a očarování během této fáze nebo aktivovat aktivovanou schopnost karty je-li stack prázdný. Není-li stack prázdný, hráč může zahrát kouzlení nebo aktivovat aktivovanou schopnost. Pro více detailů k pohybu a útoku, čtěte níže.

4.5) Fáze Čištění
Na začátku Fáze Čištění, aktivní hráč odstraní všechny svoje Akční Kostky ze všech svých deskových karet na bojišti. Žádný hráč nemůže sesílat žádná kouzla ani aktivovat žádné schopnosti v této fázi ani před tím, ani po tom, co jsou akce odstraněny z deskových karet. Schopnosti, které jsou spuštěny v této fázi jako reakce na nastavení akcí jdou na stack, ale stack se nevyhodnotí, je posunut do další fáze.

4.6) Konečná Fáze
Pokud má aktivní hráč obsazený Centrální Bod, přidá 1 ke své Vítězné Kostce. Jestliže má Vítězná Kostka 12 nebo více bodů, hráč vyhrává hru. Toto jde POD stack a hráči mohou reagovat jak před, tak po vyhodnocení. Hráči nemohou zaútočit, udělat pohyb, seslat čarování, bytost, budovu, artefakt a očarování během této fáze. Hráči mohou seslat kouzlení nebo aktivovat aktivované schopnosti (není-li uvedeno jinak).


5) Stack


Ve hře je více druhů karet. Karty kouzlení a aktivované schopnosti mohou být zahrány (není-li uvedeno jinak) jako reakce na nějaké kouzlo, schopnost nebo akci. Hráči se střídají v prioritě. Po vstupu do fáze, nebo po té, co jde cokoliv na stack, prioritu má aktivní hráč. Může zahrát kouzlo rychlosti kouzlení, aktivovat aktivovanou schopnost, nebo předat prioritu oponentovi. Kouzla, akce nebo schopnosti se vyhodnocují od naposledy zahrané. Ve hře jsou akce a kouzla, která mohou být aktivována nebo zahrána pouze během kola aktivního hráče a je-li stack prázdný. Existují však také schopnosti a kouzla (kouzla rychlosti kouzlení), která je možné zahrát také během kola oponenta. Aby bylo možné zahrát kouzlo, hráč použije Zásobník Energie. Každý bod odstraněný z budovy přidá jednu energii do Zásobníku energie (není-li na budově uvedeno jinak). Hráč musí prvně naplnit Zásobník Energie energií, než zahraje kouzlo, aktivuje schopnost, nebo udělá akci. Na konci každé fáze je Zásobník Energie vyprázdněn.

Stack Graph

6) Akce


Akce na bytostech je možné použít k pohybu nebo útoku. Každý pohyb nebo útok vyžaduje jednu akci (není-li uvedeno jinak).

6.1) Pohyb
Během Hlavní fáze aktivního hráče, aktivní hráč může použít 1 energii ze Zásobníku Energie a 1 akci z Akční Kostky k pohybu na sousední hex. Pohyb jde na stack.

6.2) Útok
Během Hlavní fáze aktivní hráč může použít 1 akci z Akční Kostky a 1 energii libovolné barvy ze Zásobníku Energie k deklaraci útoku. Pokud na deskové kartě bránícího se hráče není akční kostka s hodnotou 6, může deklarovat protiútok položením akční kostky s hodnotou 6, zaplacením 1 energie ze Zásobníku Energie nebo 1 bodu hned jak na něj přijde priorita při vyhodnocování stacku. Je-li protiútok deklarován, obě bytosti na sebe zaútočí zároveň při vyhodnocení útoku na stacku. Ztráta bodů se počítá jako Útok (první číslo) útočící bytosti minus Obrana (druhé číslo) bránící se bytosti. Deklarace útoku aktivním hráčem jde na stack, aktivní hráč dostane prioritu a může seslat kouzlo nebo aktivovat schopnost. Nechce-li aktivní hráč nic zahrát, priorita přechází na protivníka. Protivník může deklarovat protiútok nebo předat prioritu, čímž se stack začne vyhodnocovat. Po vyhodnocení útoku získá prioritu ještě aktivní hráč a (až předá prioritu) také bránící se hráč. Hra se poté vrátí do Hlavní fáze.

6.3) Přepadení
Když útočí bytost, ostatní bytosti se mohou k útoku připojit, sdílejí-li společný cíl. Každá bytost může použít 1 akci z Akční Kostky a 1 energii ze Zásobníku Energie k deklaraci přepadení. Při přepadení se sčítají Útočná čísla útočících bytostí a je-li deklarován protiútok proti jedné z nich, sčítají se Obranná čísla. Bytosti útočí jako jedna bytost. Je-li deklarován protiútok, musí být deklarován proti jedné z útočících bytostí a body bytosti se odečítají jako Útok protiútočníka minus součet Obran všech bytostí účastnících se Přepadení.


7) Schopnosti deskových karet


7.1) Létání
Má-li desková karta schopnost Létání, může na ni zaútočit pouze bytost se schopností "Dosah", bytost s útokem se vzdáleností 2 a více a jiná bytost s létáním.

7.1) Spěch
Má-li desková karta schopnost Spěch, přichází do hry s Akční Kostkou nastavenou na svoje akce (třetí číslo). Může se tak pohybovat a útočit už v kole, kdy byla seslána.

7.3) Priorita v souboji
Je-li útok karty s prioritou v souboji následován protiútokem, útok je oddělen od protiútoku. Útok se vyhodnotí dříve než protiútok. Podobně je-li útočeno na kartu s prioritou v souboji, protiútok se vyhodnotí dříve, než útok.

7.4) Regenerace
Má-li na začátku fáze líznutí bytost s regenerací méně bodů než je její číslo bodů, polož na tuto kartu 1 bod (žeton).

7.5) Odemel
Odemlít znamená přesunout horní kartu balíčku do hřbitova.

7.6) Snadnost pohybu
Bytost se snadností pohybu nemusí platit energii za pohyb. Na tom, že se pohyb deklaruje použitím akční kostky se nic nemění.


CZ - EN glossary


Counter - Žeton (domino) - bod
Kostka - Dice
Vítězná Kostka - Winning Dice
Akční Kostka - Action Dice
Vlajka - Flag
Centrální Bod - Center Point
Sféra Vlivu - Sphere Of Influence
Aktivovaná schopnost - Activated ability
Kouzlení - Wizardry = virtuální kouzlo
Čarování - Sorcery = virtuální kouzlo
Bytost - Creature = deskové kouzlo
Budova - Building = deskové kouzlo
Artefakt - Artifact = deskové kouzlo
Očarování - Enchantment = speciální kouzlo, které musí cílit na desekovou kartu


© 2021 Cenek Svoboda